Poslední verze

HomeEKO 3SR16

7 Říjen, 2013

Domů
  • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT into home_captcha_sessions (uid, sid, ip_address, timestamp, form_id, solution, status, attempts) VALUES (0, '2i5htgk2883grbum4auat4pah6', '107.20.10.203', 1553296951, 'search_block_form', '69ba5f31aca807c99a4627de54f83810', 0, 0) in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.inc on line 127.
  • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT token FROM home_captcha_sessions WHERE csid = 501876 in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.module on line 214.
  • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE home_captcha_sessions SET timestamp=1553296951, solution='' WHERE csid=501876 in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.inc on line 139.

Napsali o nás

  1. Chip 6/99
  2. Počítač pro každého 4/01
  3. PC Space 3/01
  4. Osobní finance 8/04

Chip 6/99

HomeEKO
Home EKO je program pro vedení ekonomiky domácnosti. Na trh jej uvádí P.P.L. Sys, Sdružení podnikatelů z Blanska.

Home EKO není nijak náročný program, spokojí se i s procesorem řady 486 a operačním systémem Windows 3.x (lepším vybavením samozřejmě nepohrdne). Protože u starších počítačů není CD–ROM mechanika běžnou součástí vybavení, dodává se program na třech 3,5” disketách. Instalace z disket proběhla bez problémů, její součástí je také databázová podpora od firmy Borland. Program je dodáván jako shareware, můžete jej zkoušet po dobu třiceti dnů. Dodávka, kterou jsme dostali do redakce, obsahuje tři instalační diskety a tištěný manuál. U sharewarových programů, navíc dosud neregistrovaných, jsem tištěných manuálů moc neviděl. Po instalaci se na disku objevila i demonstrační data. Díky tomu si můžete program dost dobře vyzkoušet.

Dobrá hospodyňka... HomeEKO 1.0

... už dnes pro pírka přes plot neskáče a na hospodárnost domácnosti dbá docela jinak, třeba i pomocí softwaru pro sledování osobních financí. Že je po produktech tohoto druhu poptávka, nám dokázal i překvapivý ohlas na recenzi Microsoft Money 98 (Chip CD 3/99) - šlo totiž o nelokalizovaný program, jehož některé funkce jsou navíc pro českého uživatele nevyužitelné.

Nyní se proto podíváme na produkt ryze český a komunikující v našem rodném jazyce. Nese jméno HomeEKO a stejně jako MS Money slouží k vedení ekonomiky domácnosti. Mohli jste jej najít už na Chip CD 5/99; tam se nám také "podařilo" zkomolit název výrobce - je jím firma P.P.L. Sys z Blanska a tímto se jí i čtenářům dodatečně omlouváme. HomeEKO sice nezvládá operace na kapitálových trzích či dlouhodobé investice, zato však eviduje třeba vaši útratu v Delvitě, stavy elektroměru, plynoměru atd.
HomeEKO je distribuován na třech disketách a pracuje i pod Windows 3.x. Snaha výrobce vyjít vstříc také uživatelům starších počítačů je sice chvályhodná, nicméně v dnešní době bych se spíše přimlouval za dvaatřicetibitovou verzi s možností snadnější odinstalace. O potřebě odstranit produkt se nezmiňuji náhodou - HomeEKO je totiž dodáván jako shareware, jehož funkčnost končí třicátý den po instalaci. Můžete si jej proto velmi dobře vyzkoušet a registrační poplatek zaplatit jen v případě, že splní vaše nároky.
S programem obdržíte demonstrační data nazvaná Příklad vedení domácnosti , která vám poskytnou základní přehled o vlastnostech produktu. Současně je možné vést záznamy libovolného počtu domácností, vstup do programu lze volitelně chránit heslem. Ovládání je zcela intuitivní a v souladu se zažitými standardy Windows se v případě s důvěrou podívejte do nápovědy nebo příručky. U sharewarových programů nebývá zvykem dodávat tištěný manuál - HomeEKO je světlou výjimkou a důkazem, že když se chce...
Základem je samozřejmě modul účetnictví . Eviduje veškeré příjmy a výdaje na libovolném počtu účtů. Každá domácnost musí mít alespoň jeden účet, na kterém se sledují hotovostní finanční toky; další účty (sporožiro či bankovní účty) si uživatel zakládá sám podle specifických potřeb. Iniciativě se meze nekladou, každý člen domácnosti může nakládání se svými hotovostními i bezhotovostními prostředky evidovat samostatně. Pravidelně se opakující platby budou po založení trvalých příkazů automaticky zaneseny do účetnictví k zadanému datu.
Každému příjmu či výdaji musí být přiřazen kód, např. pro potraviny, benzin, oblečení, výplatu apod. Pro lepší přehlednost pozdější analýzy lze kódy sdružovat do skupin - skupina "inkaso" bude pak obsahovat kódy položek elektřina, voda, plyn a nájemné, skupina "automobil" pak kódy položek benzin, opravy, pojistka apod. Stejně jako při zakládání účtů záleží jen na uživateli, jak podrobnou evidenci si zvolí, využije-li předdefinované kódy, nebo zda vypracuje zcela nový systém.
Evidence spotřeb je funkce, kterou jsem zatím nikde jinde neviděl zpracovanou tak dobře jako v HomeEKO. Lze sledovat domácí spotřebu elektřiny (s možností zadat dvě sazbyza odebrané kWh!), vody, plynu a benzinu (nafty, propan-butanu či čehokoli jiného, na co jezdí váš plechový miláček). U elektřiny, plynu, vody (volitelně tepla, teplé vody apod.) stačí zadat stav měřidla, vše ostatní se doplní samočinně. Počítač vás navíc upozorní, že vzhledem k vyššímu odběru by asi bylo vhodné upravit výši zálohy, aby vám vyúčtování na konci roku nezpůsobilo větší trauma.
Evidence spotřebovaného paliva v automobilu je specifická a spolu s funkcí tankování paliva sleduje i spotřebu za jednotlivé jízdy. Program však nerozlišuje více řidičů, takže bohužel nelze zjistit, kdo z členů rodiny se o spotřebu "zasloužil" nejvíce. V našich podmínkách (autoři asi trochu předběhli dobu) zapůsobí lehce paradoxně, že HomeEKO naproti tomu připouští v rodině více automobilů (eviduje se každý zvlášť).
Další implementovanou funkcí je adresář , o jehož nepostradatelnosti ve vedení domácnosti však dosti pochybuji - což nic nemění na faktu, že HomeEKO lze použít jako slušný manažer kontaktů.
Nejdůležitější částí produktu bude jistě vyhodnocení . Pracné vkládání dat do účetnictví a evidence spotřeb by nebyly k ničemu, kdyby HomeEKO neobsahoval analytické funkce. Vyhodnocovat lze podle účtů, kódů, skupin kódů a spotřeb; přitom záleží jen na uživateli, jaké časové období a stupeň sumarizace údajů určí. Při práci s účty lze sledovat nejen příjmy a výdaje, ale i obraty. Nad každým grafem najdete řadu ikon umožňujících okamžitou změnu typu grafu (plošný, sloupcový, koláčový, 2D, 3D), jeho tisk, zobrazení, skrytí, editaci legendy apod.
HomeEKO je úplně nový produkt, jehož finální verze se na trhu objevila v dubnu letošního roku. Přesto nejsou patrné do očí bijící nedodělky a chyby. Při srovnání s MS Money má HomeEKO zásadní výhodu českého prostředí a přizpůsobení tuzemským poměrům. Pro další verze bych výrobci doporučil přidat práci s cizími měnami, platebními kartami a především homebanking. A možná někdy později by se dalo uvažovat i o podpoře dlouhodobých investic do akcií, obligací a podílových fondů (snad to není utopie...).
V České republice by se nejspíše daly vysledovat dva hlavní extrémy v přístupu k rodinným financím - styl "od výplaty k výplatě" a pečlivé vedení ekonomiky domácnosti, ať už pomocí tužky, papíru či kalkulačky.
A právě vyznavačům druhého způsobu bych HomeEKO doporučil - pokud máte rádi v penězích pořádek, je to něco pro vás.

Michal Přádka

Popis:
HomeEKO 1.0
Vedení ekonomiky domácnosti pro Windows 3.x a vyšší.
Hardwarové nároky: min. PC/486, 8 MB RAM, 5 MB na pevném disku.
Výrobce/poskytl: P.P.L. Sys, Blansko.
Cena: 980Kč.

Počítač pro každého 4/01

Home EKO
Home EKO je program pro vedení ekonomiky domácnosti. Na trh jej uvádí P.P.L. Sys, Sdružení podnikatelů z Blanska.

Home EKO není nijak náročný program, spokojí se i s procesorem řady 486 a operačním systémem Windows 3.x (lepším vybavením samozřejmě nepohrdne). Protože u starších počítačů není CD–ROM mechanika běžnou součástí vybavení, dodává se program na třech 3,5” disketách. Instalace z disket proběhla bez problémů, její součástí je také databázová podpora od firmy Borland. Program je dodáván jako shareware, můžete jej zkoušet po dobu třiceti dnů. Dodávka, kterou jsme dostali do redakce, obsahuje tři instalační diskety a tištěný manuál. U sharewarových programů, navíc dosud neregistrovaných, jsem tištěných manuálů moc neviděl. Po instalaci se na disku objevila i demonstrační data. Díky tomu si můžete program dost dobře vyzkoušet.

Co Home EKO nabízí

Program dovoluje vedení domácího účetnictví pro libovolný počet domácností, evidenci spotřeby elektřiny, vody a plynu, ale také spotřebu vašeho plechového miláčka. Základem systému je účetnictví. Můžete si doplnit libovolný počet účtů, na kterých můžete sledovat tok financí. Pro každou domácnost je třeba zavést alespoň jeden účet. Máte-li nějaké pravidelné platby, je možné vytvořit trvalé příkazy, na jejichž základě budou tyto platby zanášeny do účetnictví automaticky. Každá částka zanesená na účet musí mít přiřazenou skupinu, do které patří (oblečení, potraviny atd). Záleží na vás, jak hrubou strukturu skupin zvolíte. Sama evidence by vám mnoho nepomohla, a tak je třeba tyto údaje vyhodnotit. A při vyhodnocení můžete sledovat, jak se která skupina podílí na „celkovém rodinném obratu“. Vyhodnocovat můžete podle skupin, kódů a skupin kódů. Při vyhodnocování můžete nastavit období, za které chcete data vyhodnotit, a pro každou vyhodnocenou položku lze zobrazit detaily.

Spotřeba energií

S nárůstem cen elektrické energie, vody, plynu a také nafty a benzinu není od věci dostat jejich spotřebu pod kontrolu. Podobně jako v účetnictví i zde si můžete zadat položky, které chcete sledovat. Tabulka dovoluje zadat aktuální stav měřidla (elektroměr, vodoměr apod.) a aktuální cenu za jednotku, takže máte dost podrobný výpis, který si můžete porovnat s pravidelným vyúčtováním. Kromě spotřeby vede program v evidenci i výšku záloh a může vám k danému datu spočítat, zda máte ještě trochu přeplaceno, nebo zda jste v minusu a máte očekávat složenku na zaplacení nedoplatku. Trochu jinak je tomu u hlídání spotřeby automobilů (můžete si jich zadat několik pro každou rodinu). Zde se evidují ujeté kilometry (zadáváte pouze konečný stav tachometru a účel cesty) a také to, kdy jste tankovali (zadáváte jen placenou částku a počet natankovaných litrů, cenu za litr za vás vypočte Home EKO).

Kontakty

Jsou třetí položkou, kterou Home EKO nabízí. Máte možnost zadat jméno, datum narození, adresu domů a do zaměstnání a adresu e-mailovou.

Celkový dojem

Program je vytvořen tak, aby co nejvíce usnadnil zadávání údajů (minimalizace chyb), a jeho ovládání je jednoduché. Poskytne vám jasný přehled o financích, které k vám přišly, i o těch, které jste utratili. Výhodou je, že si sami můžete nastavit, do jakých podrobností chcete data sledovat (můžete se spokojit s položkou oblečení, ale můžete také vytvořit položky týkající se oblečení každého člena rodiny zvlášť). Přinutíte-li se zadávat do programu data pravidelně, můžete získat dobrý přehled o stavu a pohybu svých financí.

INFO
Tento program si můžete stáhnout z internetové adresy http://pplsys.bk.cz/ kde můžete získat i manuál. Nároky na počítač: procesor 486, Windows 3.x a vyšší. Cena: 499 Kč

PODĚKOVÁNÍ
Za poskytnutí tohoto produktu děkujeme firmě P.P.L. Sys, Sdružení podnikatelů, Blansko.

PC Space 3/01

HomeEKO

Tento jednoduchý, prehľadný a ľahko ovládateľný program je určený na sledovanie chodu domácnosti, na jednoduché a prehľadné zistenie, kde plynú peniaze. Sledovanie pohybov financií domácnosti (príjmy, výdaje, trvalé príkazy), sledovanie spotrieb energií (elektrina, plyn, voda, ďalšie si môžete nadefinovať). Taktiež môžete evidovať cesty a spotreby automobilov. Súčasťou je tiež adresár pre evidenciu kontaktov. Samozrejmé je prehľadné zobrazenie v tabuľkách alebo grafoch. Dáta zobrazené v tabuľkách je možné triediť podľa parametrov, aplikovať filtre pre zobrazenie žiadaných dát a podobne. Dokonca je možné použiť sprievodcu pre zadávanie dát.

Program umožňuje evidovať dáta pre ľubovoľný počet domácností, účtov, databázových položiek a podobne. Výhodou je možnosť zlúčenia viacerých kódov (určujú typ spoločnosti) do skupín. Skupiny príjmov, kódy, skupiny a účty môžete analyzovať a porovnávať.

Aby ste mohli svoje osobné prímy a výdaje udržať v súkromí, môžete v programe nastaviť heslo.

Program: HomeEKO - shareware
Výrobca: P.P.L.Sys Sdružení podnikatelů
Download: http://pplsys.bk.cz/download.html
Veľkosť: 4MB
Registračný poplatok: 399 Kč

Osobní finance 8/04

Vyrovnaný domácí rozpočet na vlastním počítači

26.8. 2004 - Osobní finance
Evidence příjmů a výdajů domácnosti v počítačovém programu má oproti běžným zápisům do různých sešitů řadu výhod. Pracně vytvořené tabulky vám nikdo nepolije kávou a přehledné elektronické výstupy navíc můžete jednoduše graficky vyhodnocovat. V dnešním článku jeden z užitečných programů představujeme. Program HomeEko je zaměřen zejména na sledování chodu domácnosti, na jednoduché a přehledné zjištění kam plynou peníze. Instalace programu je snadná a zabere okolo jedné minuty vašeho času. Po prvním spuštění je možné rovnou založit účty nové domácnosti nebo se s funkcemi programu seznámit prostřednictvím demonstračních dat ukázkové domácnosti. Současně lze vést záznamy libovolného počtu domácností a vstup do programu se dá chránit heslem.

Co je možné na PC zaznamenat?

Program umožňuje vedení domácího účetnictví, evidenci spotřeby elektřiny, vody a plynu a také spotřeby, respektive nákladů na provoz automobilu. Můžete doplnit libovolný počet účtů, na kterých lze sledovat tok financí. Pro každou domácnost je třeba zavést alespoň jeden účet. Máte-li nějaké pravidelné platby, je možné vytvořit trvalé příkazy, na jejichž základě budou tyto platby zanášeny do účetnictví automaticky. Každá částka zanesená na účet musí mít přiřazenou skupinu, do které patří (oblečení, potraviny atd). Všechny údaje lze vyhodnotit a sledovat, která skupina výdajů nebo příjmů se na rodinném rozpočtu nejvíce podílí. Období, za které chcete data vyhodnotit, si můžete nastavit. Pro každou vyhodnocenou položku lze zobrazit detaily. Výsledkem vyhodnocení jsou grafy, přičemž můžete zvolit mezi několika typy (plošný, sloupcový, koláčový, 2D, 3D).

Evidujte

Evidence spotřeb je funkce, kde lze sledovat spotřeby elektřiny (možnost zadávat dvě sazby za odebrané kWh), spotřebu plynu, spotřebu teplé a studené vody, spotřebu benzinu (případně jiného paliva, např. nafta, propan butan). U elektřiny, plynu, vody (volitelně tepla, teplé vody apod.) stačí zadat stav měřidla, vše ostatní se doplní. Program zvládne upozornit, že vzhledem k vyššímu odběru by bylo vhodné upravit výši zálohy. Mezi funkce patří také adresář, HomeEko lze tedy použít i jako manažer kontaktů.

Naše hodnocení

Program byl navržen tak, aby jej bylo možné používat i na starších počítačích. Autoři softwaru v nové verzi vylepšili a přidali další užitečné funkce, ale na obléknutí slušivějšího grafického kabátu zapomněli. HomeEko je zdařilý program s řadou vynikajících funkcí, ale celkový dojem kromě grafického provedení kazí ještě poměrně vysoká cena a amatérské zpracování oficiálních stránek programu.

Příklad vedení účetnictví domácnosti

Hodnocení
+ funkce
+ jednoduché ovládání
- grafické zpracování aplikace
- cena

Název software: HomeEko
Cena: Krabicová verze prodávaná v obchodech obsahuje CD-ROM/DVD a manuál, stojí 499 Kč. Verze kterou si můžete stáhnout z internetu stojí 399 Kč.