Poslední verze

HomeEKO 3SR16

7 Říjen, 2013

Domů
  • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT into home_captcha_sessions (uid, sid, ip_address, timestamp, form_id, solution, status, attempts) VALUES (0, 'gth6v24ifhimd8irlvmogvdts1', '107.20.10.203', 1553296403, 'search_block_form', '1996d6b3551d96f20e320a8c080c9365', 0, 0) in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.inc on line 127.
  • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT token FROM home_captcha_sessions WHERE csid = 501870 in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.module on line 214.
  • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE home_captcha_sessions SET timestamp=1553296403, solution='' WHERE csid=501870 in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.inc on line 139.

Obchodní podmínky při prodeji programu HomeEKO

Při prodeji programu HomeEKO můžete spolupracovat s P.P.L.Sys Sdružení podnikatelů těmito způsoby:

  1. Smluvní obchodní zástupce
  2. Nesmluvní obchodní zástupce
  3. OEM partner
  4. Uživatel - zprostředkovatel

1. Smluvní obchodní zástupce

Smluvní obchodní zástupce uzavírá s P.P.L.Sys Sdružení podnikatelů smlouvu o obchodním zastoupení při realizaci prodeje softwarového produktu HomeEKO, vedení ekonomiky domácnosti. Tato smlouva stanovuje práva a povinnosti obchodního zástupce i dodavatele ve smyslu obchodního zákoníku. Smluvním obchodním zástupcem se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba oprávněná vykonávat obchodní činnost.
Obchodní zástupce má možnost na základě této smlouvy obdržet jako zápůjčku dohodnutý počet programů pro vlastní prodej. Provize při prodeji činí vždy 50% z ceny programu, to znamená, že obchodní zástupce nakoupí programy za polovinu doporučené ceny programu HomeEKO. Smluvní obchodní zástupce hradí zakoupené programy za každý kalendářní měsíc.

2. Nesmluvní obchodní zástupce

Nesmluvní obchodní zástupce neuzavírá s P.P.L.Sys Sdružení podnikatelů žádnou smlouvu a nemá možnost obdržet programy na zápůjčku. Nesmluvním obchodním zástupcem se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba oprávněná vykonávat obchodní činnost.
Provize při prodeji činí vždy 40% z ceny programu, to znamená, že obchodní zástupce nakoupí programy se slevou 40% z doporučené ceny programu HomeEKO.

3. OEM partner

OEM partner neuzavírá s P.P.L.Sys Sdružení podnikatelů žádnou smlouvu pokud také současně není smluvním obchodním zástupcem.
OEM partnerem P.P.L.Sys Sdružení podnikatelů se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba která vyrábí nebo prodává výpočetní techniku.
Předmětem obchodní spolupráce jsou speciální licence programových produktů, tzv. OEM verze určené k prodeji společně s novými počítači. Cena OEM produktu je stanovena dle dohody s P.P.L.Sys Sdružení podnikatelů. Minimální jednorázový odběr OEM produktů je 10 ks.

4. Uživatel - zprostředkovatel

Každému uživateli registrace programu HomeEKO automaticky umožňuje získat provizi 40% z ceny programu za zprostředkování objednávky novému zájemci.
Objednávky zasílejte na formuláři, který lze vytisknout přímo z programu HomeEKO. Je třeba vyplnit všechny údaje pro registraci nového uživatele. Při zprostředkování objednávky je nutné vyplnit všechny údaje o zprostředkovateli a jeho sériové (licenční) číslo programu. Zprostředkovatele nelze dodatečně doplnit po vyřízení objednávky..
Písemná objednávka musí být řádně vyplněná a potvrzená odběratelem i zprostředkovatelem. Nárok na provizi pro zprostředkovatele vzniká po zaplacení programu odběratelem.
Provize jsou vypláceny každý následující kalendářní měsíc.

Objednávky programů

Objednávky programů je možné zasílat elektronickou poštou, poštou, faxem, případně telefonicky.
Pokud není dohodnuto jinak jsou objednávky vyřizovány obvykle do týdne. Objednané zboží je zasíláno poštou, není-li dohodnuto jinak. K celkové částce je připočten poplatek za poštovné a balné.

Podpora prodeje

Každý z partnerů P.P.L.Sys Sdružení podnikatelů může využít následující podporu prodeje:

  • nárok na bezplatnou telefonickou podporu
  • doplňující informace o programu
  • formuláře objednávky programu

Obchodní partneři nemají povinnost zajišťovat pro své zákazníky technickou podporu. P.P.L.Sys Sdružení podnikatelů přebírá závazky vůči uživatelům programu v poskytování technické podpory.

Technická podpora P.P.L.Sys Sdružení podnikatelů je dostupná ve formě:

Tyto obchodní podmínky platí od 15.2.2000 do vydání nových obchodních podmínek. Platnost dřívějíších podmínek se ruší.